“Ako si ARYANAKS, ang baklang sirena. Ako ang tagapagbantay ng batis na ito. Beki na me!”